Сълзи

Четири очи пълни с толкова сълзи.
Спокойствие, като за последно.
Чувства всякакви се струпват на тъпли,
Двамата се питаме „Сега какво ли следва?“


Четири очи пълни с толкова сълзи
и в тишината ехото не еква.
Две глави подпряни, пълни с толкова мечти
„Дръж ме… Още!“ – този глас не секва.


….


Толкова сълзи във тези четири очи,
двамата един за друг копнеят.
Пуснат ли се, светът в краката техни ще се сгромоли,
един без друг не ще успеят да живеят.


….


Това са моите очи, това са твоите очи.
Това са четири искри,
чиито огън вечно ще гори,
дори, от тях да се изсипят тонове сълзи.


СДХ