Цел

Да бъда като всички,
защо не?
Празна глава, да гледам на посоки,
защо не?
Блуждаещ поглед, неразбрани ноти,
защо не?
Без мисия, без идеал…
Това, за мен е кошмар,
разочарование и провал –
да съм сред глупците цар.


Лесно е по водата да се пуснеш.
Тудно е над нея да се задържиш,
а потънеш ли не ще възкръснеш.
Сред глупците си принуден да стоиш!


СДХ