Старата жена

Гледам те в очите,
а около тях умора.
Животът изхабил те,

прецъфтяла фауна, овехтяла флора.


Но очите пълни с любов,
любов към нас, любов към живота
и в очите виждам неизвикан зов.

Не зов за помощ, а зов към децата.


Ти искаш да израстнеш с тях,
да ги видиш зрели и щастливи.
Ето сега във погледа ти плах

се отронват две сълзи свенливи.


Едната, за живота, за неговата красота
се спуска бавно по нежните и остарели скули.
Другата от страх кога ще дойде тя, смъртта

се стича редом бавничко до своята сестра.


И двете мънички сълзи – огромни кули.
Кули на страха, на болка и тъга,

но тези кули сливат се в една…


И мигом погледът отново строг,
във края на своя живот ти виждаш начало.
Ние сме твоя стимул, а не някой си Бог,

колелото на живота е пак инерция набрало.


И върти се върти това колело,
ти отдавна започна наобратно да броиш,
но запомни мила майко едно,
когато сън дълбок ти дълбоко заспиш,
ти не ще наще сърца вкамениш,

а йощ по – силно от всякога, ВЕЧНО ще пламтиш!


СДХ