Не пак, а отново

Събуждам се днес
и утре пак,
и отново,
и пак…


Със мен се случва
нищо ново
и пак,
и отново,
и пак…


Отвътре жадувам
теб отново
и пак,
и отново,
и пак…


Но питам се как?
Защо съм глупак?
И пак,
и отново,
и пак…


СДХ