Затова

Смрачава се навън, и отвътре става все по-тъмно,
но сам си избрах тази съдба.
Преди изкачвах се, но сега е все по-стръмно

да покоря върхът на твоята душа.


Затова избрах сам да остана,
да се правя на глупав и на лицемер.
Затова, защото глупостта край няма,

нямат край и страниците в моя тефтер.


Този, на който му писна да слуша, да чете и да запомня
всяка моя клетва, проклятие, поема любовна.
Да си мисля, че страниците ме разбират,

а отвътре демони душата ми нещастна да раздират!


Затова и аз преминах на тяхна страна,
защото ми писна да бъда раздиран…

О, сега искам аз да раздирам твоята душа!


СДХ