Емигрант

Днес едно прозрях,
че всеки тайно е беглец.
Но дали, се питам, това е смъртен грях,
да криеш тоз беглец като подлец.


Развиват се събитията така,
че нещо променя характерът твой
и надълбоко в твоята душа
се ражда един двуличен нов герой.


Това си ти,
но всъщност не си.
Можеше да бъдеш ти,
но никога не се реши.


А емигрантът търси своя път,
по който и теб да отведе.
До най – затънтения кът,
за да прозреш и сърцето ти да разбере.


Да осъзнаеш своите влечения
и да следваш принципите свои.
По своята пътека емигрантът да поеме,
че да спиш спокойно в своите покои.


СДХ